הגנת המלאכים מיכאל גבריאל אוריאל רפאל


בשם שמים אני קוראת למלאכי השמים לשמירה והגנה.

 המלאך מיכאל מימיני, המלאך גבריאל משמאלי, המלאך אוריאל מלפני, המלאך רפאל מאחורי, ואתה מלך מלכי המלכים היושב במרומים על כסא המלכות.

אמרו בקשת המלאכים בכל הזמנות שיש לכם, ככל שתרבו כך יותר טוב.

מודעות פרסומת