"אין שני מלאכים עושים שליחות אחת" (בראשית רבה נ, ב)


אין להטיל את אותה המשימה על שני אנשים.

"אין מלאך אחד עושה שתי שליחות, ולא שני מלאכים עושים שליחות אחת" (מד"ר, בראשית, נ), ללמדנו שבניגוד ליכולותיו האינסופיות של האל הכל יכול, המלאכים הם יצורים מוגבלים ואף אין להם את יכולת הבחירה החופשית כאדם. לפיכך בכל שליחות ה' קובע את יכולותיו של המלאך בהתאם למשימה האלהית, וכן מצאנו שמלאך אחד נשלח רק לרפא את אברהם, ומלאך שני נשלח רק לבשר לשרה ולהציל את לוט, ומלאך שלישי נשלח להפוך את כל סדום, ומלאך אחר נשלח להכות את חיל אשור, שנאמר: "ויצא מלאך ה' ויך במחנה אשור מאה שמונים וחמשה אלף וישכימו בבקר והנה כלם פגרים מתים" (מלכים-ב, י"ט, ל"ה, ישעיה, ל"ז, ל"ו).

פרשת וירא – מלאכים לשרות בני אדם

מודעות פרסומת