"אהבה מקלקלת את השורה" (אהבה גורמת לאדם לעשות דברים שאינו עושה בדרך כלל). [מסכת סנהדרין כ"ה].


מודעות פרסומת