נזם זהב באף חזיר (משלי יא, 23)


 

כששמים תכשיט יפה על בהמה מלוכלכת, הדבר אינו מייפה אותה אלא רק מדגיש את כיעורה, משל לדבר יקר בידי מי הנמצא במקום שאינו ראוי לו.

מודעות פרסומת