מי אמר שאסור לטעות? אני תמיד צודקת? מה עדיף? חלק ב

 

"בתחילת הבריאה, כשה' ברא את השמש והירח, הם נבראו באותו גודל, ואז באה הלבנה אל הקב"ה ואמרה: "אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחד"?! (חולין ס:). כלומר, זה לא יתכן ששנינו נהיה באותו גודל, לכן צריך להקטין פה מישהו. ובפשטות כוונתה הייתה שימעטו את השמש, והשמש שמעה אך לא ענתה.

 (למרות שהייתה יכולה לומר: "מה את מתערבת, הרי אם הקב"ה ברא אותנו כך, זה מה שצריך להיות, ואם את כל כך מתעקשת, אז לכי את, ומעטי את עצמך") ולפי שהשמש שתקה, היא זכתה שהקב"ה נלחם את מלחמתה, וציוה על הלבנה למעט את עצמה. לפיכך כל השומע חרפתו ואינו משיב הרי הוא גיבור כמו גבורת השמש."
 
השאלה היא איך להגיב
 
http://www.hidabroot.org/ARDetail.asp?BlogID=8742 קרדיט : אתר הדברות – הכעס מתעורר-הסתכלות נכונה, וזה עובר! (הרב רוני רפאל אריכא)
מודעות פרסומת